Informatie nieuwe leden

• Ben je op zoek naar een sportieve activiteit?
 
• Ben je op zoek naar een sport zonder verplichtingen?
 
• Ben je uitgekeken op het alleen fietsen?
 
• Ben je toe aan sportbeoefening in een recreatieve sfeer?
 
• Ben je toe aan uitbreiding van je sociale contacten?
 
• Ben je toe aan het verleggen van je sportieve grenzen?

Als je één van deze vragen met ja hebt beantwoord is fietsen bij de Toerclub Dalfsen voor jou de oplossing!!!
Op deze website wordt het één en ander nader uitgelegd.

Lid worden

Lid worden van onze vereniging kan door het aanmeldingsformulier online in te vullen. Je aanmelding wordt direct opgenomen in de ledenadministratie van onze club, en verder in behandeling genomen als jouw incassomachtiging binnen is bij de ledenadministratie. 

Het lidmaatschap van Toerclub Dalfsen loopt gelijk aan het betreffende kalenderjaar. De kosten voor komend jaar zijn 55,00 euro. Contributiebetaling vindt plaats door middel van automatische incasso.

Verenigingsjaar loopt vanaf 1 januari t/m 31 december. 

Opzegging van het lidmaatschap dient tenminste voor 1 december  (van het lopende kalenderjaar)  per email aan het bestuur@toerclubdalfsen.nl te worden doorgegeven.

Het lidmaatschap eindigt vervolgens op 1 januari daaropvolgend.

Korting bij gezinslidmaatschap.

Zou je bij de opmerking in het aanmeldingsformulier in willen vullen of er meer gezinsleden clublid zijn? Je kunt dan ingeschreven worden als gezinslid en dat betekent een flinke korting op het lidmaatschapbedrag. (Een volwassene wordt overigens automatisch hoofdlid als er nog geen volwassene uit het gezin lid is, de kinderen worden dan gezinslid). Voorwaarde hiervoor is wel dat de contributie van dezelfde bankrekening mag worden afgeschreven en dat je op hetzelfde adres ingeschreven staat.

Leden van Toerclub Dalfsen fietsen in clubverband in principe altijd in clubkleding. Meer informatie hierover via deze link: meer informatie over clubkleding.

 

Evenementen

 

 

Delen


Ogenblik a.u.b. ...