Clubblad oktober - november 2020

De bomen waaien hun laatste blad eraf. De herfstkleuren vervagen. Sinterklaas twijfelt of hij met de boot uit Spanje moet vertrekken. Terwijl de Kerstman er al zin in heeft.

Want hier en daar zie je al heel schuchter de kerstversiering verschijnen. Ja, als er verder toch weinig te vieren valt, laten we dan die gezellige decemberdagen van het jaar maar zo

vroeg mogelijk beginnen. En wat zou het mooi zijn als we voor de kerst ook nog een clubblad kunnen uitbrengen!

Op de bandjes, in welke grootte of dikte dan ook, valt er altijd wel wat te beleven. En zeker nu we niet in groepen kunnen fietsen, is het leuk van elkaar te horen of lezen hoe we

erop uit trekken met de fiets. Welke routes fietsen we? Wat zien we onderweg? Hilarische momenten? Schrijf het op.

Of beschrijf, net als Jan Eleveld in dit clubblad doet, een prachtig fietsrelaas van meer dan 20 jaar terug. Wroet in je geheugen en laat ons allen genieten van jouw 'vorig fietsleven'.

Ook leuk voor de wat jongere fietsers om te lezen.

Over jong gesproken. Vergeet niet ons jeugdlid Tom Lindeboom, 11 jaar nog maar, te steunen met zijn initiatief voor een pump trackbaan en een mountainbike pad in Dalfsen! Het initiatief heeft een kans van slagen als hij veel bijval krijgt vanuit inwoners uit de gemeen-

te Dalfsen. Stuur hem binnen een week nog een mail dat je hem steunt! Voor info: zie pagina 12 van dit clubblad

Kopijdatum volgende clubblad: 19 december

Bij voldoende kopij valt het clubblad voor de kerst in je digitale brievenbus!

Downloads: