Clubblad maart - april

De lente laat zich in al haar pracht en praal zien. Het luidruchtig getjilp van de vogels bij het ochtendgloren, het prille zachtgroen dat aarzelend aan bomen en struiken ontluikt, de gele  paardebloemen die zich inmiddels steeds brutaler profileren in de groene weilanden.

De terrasjes raken goed gevuld. En corona neigt verdrongen te zijn naar de achtergrond. Ja, de lente is begonnen! Een nieuw seizoen heeft zich weer aangediend. En wat genieten we daar inmiddels met volle teugen van. In ieder geval de toerclubleden. De toertochten volgen zich in hoog tempo op. Alsof de schade van afgelopen 2 jaren moet worden ingehaald. En wat is het heerlijk om al die mooie fietsverslagen weer te lezen, vergezeld van prachtige foto's. Het al bijna 2 maanden mooie weer nodigt hiertoe natuurlijk behoorlijk uit. 

Volgens ons hebben we met dit clubblad een record verbroken: maar liefst 60 pagina's dik! Veel verhalen maar ook de nodige informatie over komende toertochten zoals de EVT op 28 mei en de Hermannsdenkmal Teutoburgerwald Tour op 4 juni. Uitdaging en afwisseling voldoende! Enne op 11 mei om 19.30 uur is er de uitgestelde Algemene Ledenvergadering. Live in ons clubhuis! Wees welkom!

Voor nu: veel leesplezier met dit dubbeldikke clubblad!

Het volgende clubblad komt in juni uit. Noteer in je (digitale) agenda: kopijdatum 19 juni!

redactie@toerclubdalfsen.nl

Van de redactie

Downloads: